Proyectos y contratos

  • 070110 - "Dinàmica cerebral del processament cognitiu i afectiu en pacients amb fibromiàlgia", 2008-2012. Investigador principal: Pedro José Montoya Jiménez. Ajuts per a projectes de recerca de la Fundació La Marató TV3. Fundació La Marató de TV3. Proyecto.
  • "Estudio de la relación del polimorfismo funcional val158met del gen de la enzima Catecol-o-Metiltransferasa.", 2008-2010. Investigador principal: Pedro José Montoya Jiménez.. Ayudas a la Investigación. Govern de les Illes Balears. Contrato.
  • 070110 - "Brain dynamic of cognitive and affective processing in patients with fibromyalgia", 2008-2010. Investigador principal: Pedro Montoya Jimenez. Ajuts per a projectes de recerca de la Fundació La Marató TV3. Fundació La Marató de TV3. Proyecto.
  • "Experimentación de la metodología PBL en el aprendizaje de Fisioterapia II.", 2008-2009. Investigador principal: Inmaculada Riquelme Agulló. Programa de Innovación Pedagógica. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • "Gerontechnology and therapeutic exercise", 2008-2009. Investigador principal: Kari Vehmaskoski. Programa ERASMUS. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. UIB University of Applied Sciences of Jyvaskyla Unió Europea Hogeschool Utrecht Europa Fachhochschule Fresenius. Proyecto.
  • SEJ2006-14301/PSIC - "Detecció i intervenció en factors de risc psicològics i psicofisiològics associats al desenvolupament de problemes d'ansietat en adolescents'", 2008-2009. Investigador principal: Miquel Tortella-Feliu. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Proyecto.
  • "Realización de una Guía de tutorías de carrera para el profesorado de Fisioterapia.", 2008-2009. Investigador principal: Olga Velasco Roldán. Programa de Innovación Pedagógica. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • "Ayuda para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación en las Islas Baleares", 2008-2009. Investigador principal: Pedro José Montoya Jiménez. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Innovació i Energia. Govern de les Illes Balears. Proyecto.
  • "Post-doctoral "Contrato Puente"", 2008. Investigador principal: Jaime Vila Castellar.. Universidad de Granada. Contrato.
  • "Estudio de la plasticidad cerebral en personas con parálisis cerebral.", 2008. Investigador principal: Inmaculada Riquelme Agulló. Consejo de Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB. Proyecto.