Ubicació i contacte

Contenido en el idioma por defecto
Neurodinàmica i Psicologia Clínica
Universitat de les Illes Balears
Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
Serveis Cientificotècnics i Instituts Universitaris
Cra. Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Mallorca)

 

Datos de contacto:

Dirección profesional:
Universitat de les Illes Balears
07122, Palma

Teléfono: 971 259517