Proyectos y contratos

  • PID 192012 - "Experiència de flipped classroom a l'assignatura Psicologia biològica del grau de Psicologia", 2019-2020. Investigador principal: Carolina Sitges Quirós. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • SYN18/08 - "Estudio piloto para la identificación de factores ambientales y de estilo de vida asociados al desarrollo del cáncer colorrectal y cáncer de mama en Les Illes Balears", 2019-2020. Investigador principal: Maria del Pilar Roca Salom. Projectes intramurals IdISBa -- Programa Synergia. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Proyecto.