Otras publicaciones

  • Badia, M.; Orgaz, B.; Riquelme, I.; Montoya, P.. , "The relationship of cerebral palsy comorbid conditions with participation and quality of life", J. L. Matson, M. L. Matson (eds.), Comorbid Conditions in Individuals with Intellectual Disabilities. Autism and Child Psychopathology Series. Suiza, 2015. Capítulo de libro.
  • Balle, M.; Fiol-Veny, A.. , "Trastorns depressius en la infància i adolescència", CDSCRITC 2.0 (2014). Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.. España, 2015. Capítulo de libro.
  • del Águila, J.; López, E.; de la Torre-Luque, A.. , "Neurocardiología: coherencia cardiaca", Actualizaciones médicas 2014. España, 2015. Capítulo de libro.
  • López, E.; de la Torre-Luque, A.; Caro, A.I.; del Águila, J.. , "Sexualidad y cáncer", Actualizaciones médicas 2014. España, 2015. Capítulo de libro.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Trastorns d'ansietat: aspectes transdiagnòstics." [www.scritc.cat/cdscritc2014/], In N. Garrido (Ed). CDSCRiTC 2014 Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (pp.81-88). Barcelona: SCRiTC. Electronic document. Available at: cd.scritc.cat/wp-content/uploads/2015/05/CDSCRITC2014_Complet.pdf. España, 2015. Capítulo de libro.